Jump to contentPhoto

Shields UP !


1 reply to this topic

#1 nwalien

 

nwalien

    Commander

  • Members
  • 315 posts
  • Location:Georgia USA
 

Posted 04 December 2009 - 01:32 AM

http://www.delfi.lt/...s.d?id=26261589

This article is in Lithuanian. I'll provide English translation until the end of the next week (ending December 12/2009)
For those, who can read Lithuanian - here is the article:


Vietoj erdvėlaivių termoizoliacinių Å¡arvų – galingas magnetinis laukas
www.technologijos.lt
2009 lapkričio mėn. 30 d. 13:24 Posted Image © Reuters/Scanpix Europos kosmoso agentūra (ESA), bendradarbiaudama su kompanija „EADS Astrium“ bei Vokietijos aerokosminės pramonės tyrimų centru DLR kuria naują Å¡iluminės apsaugos technologiją, kuri būtų panaudota į Žemės atmosferą grįžtančių kosminių aparatų apsaugai. IÅ¡ kosminės kelionės į Žemės atmosferą grįžtantys erdvėlaiviai patiria ekstremalias temperatūrų perkrovas. Dėl trinties tarp erdvėlaivio korpuso ir atmosferos dujų labai sparčiai kyla pavirÅ¡inė temperatūra ir dujos tiek įkaista, jog susidaro plazma.

Nenaudojant apsauginio termoizoliacinio sluoksnio, toks erdvėlaivis per kelias akimirkas susprogtų – panaÅ¡iai kaip į Žemės atmosferą įskrieja vidutinio dydžio meteoritai.

Kol kas yra taikomos dviejų tipų apsaugos technologijos. Vienu atveju naudojamos medžiagos, kurios nuo per didelės temperatūros palaipsniui dega, tačiau apsaugo vidinį erdvėlaivio korpusą nuo perkaitimo. Kitu atveju naudojamos izoliuojančios medžiagos – pavyzdžiui NASA Å¡atlų korpusai yra padengti tokiomis termoizoliacinėmis plokÅ¡telėmis.


Tačiau abu apsaugos būdai turi savų trūkumų ir reikalauja kruopÅ¡taus viso korpuso padengimo, prieÅ¡ingu atveju gali įvykti avarijos. Todėl mokslininkai dairosi kitų problemos sprendimo būdų. Vienas iÅ¡ jų - vietoj įprastų pavirÅ¡inių termoizoliacinių medžiagų panaudoti kosminį aparatą „apgaubiantį“ galingą magnetinį lauką, neleisiantį įkaitusiai plazmai prisiliesti prie aparato korpuso pavirÅ¡iaus. Teorinis apsaugos modelis jau sukurtas ir mokslininkai planuoja atlikti realų eksperimentą. Tam bus panaudotas testinis gelbėjimosi modulio „Volan“, pritvirtintas prie raketos neÅ¡ėjos, kuri bus paleista iÅ¡ Rusijos povandeninio laivo.

Mokslininkai ketina panaudoti superlaidumo būsenoje esančią induktyvinę ritę, kurią pritvirtins prie kosminio aparato priekio. Ritė turės sukurti stiprų apsauginį magnetinį lauką. Jam sukurti ir palaikyti reikalinga valdymo schema ir maitinimo blokai bus patalpinti „Volan“ modulio viduje. Į kosmosą jį nuskraidins raketa neÅ¡ėja „Volna“, paleista iÅ¡ povandeninio laivo. „Volna“ turės skristi balistine trajektorija, o besileisdamas aparatas įskris į atmosferą greičiu Mach 21 (beveik 25 000 km/h) ir po to nukris Kamčiatkos rajone.

Gauti tyrimų rezultatai leis įvertinti Å¡io metodo realias galimybes ateities kosminių laivų apsaugai.

Posted Image
Live Long And Prosper!
Gyvenk Ilgai Ir Turtingai!
Живи Долго И Богато!

Facebook Comments Below ( All comments made with your Facebook account are subject to moderator discretion )

#2 nwalien

 

nwalien

    Commander

  • Members
  • 315 posts
  • Location:Georgia USA
 

Posted 06 December 2009 - 03:17 PM

Here is the translation, I've promised:

Instead, of aerospace thermal insulation armor - a powerful magnetic field

www.technologijos.lt
November 2009. 30 13:24 © Reuters / Scanpix

The European Space Agency (ESA) in cooperation with the company EADS Astrium and the German aerospace center DLR Industrial Research is developing a new thermal protection technology, which could be used to return to the Earth's atmosphere to protect spacecraft. From space travel to the Earth's atmosphere returning spacecraft, experiencing extreme temperatures congestion. Friction between the spacecraft hull and the atmospheric gas is very fast and there is surface temperature of the gas is heated so that the resulting plasma.

Without using the protective insulation layer, the spacecraft within a few moments would explode - similar to Earth's atmosphere flying in medium-sized meteors.
In the meantime, two types of security technology. are being used In one case, the material used, which from the high-temperature phase is burning, but protects the inner body of the spacecraft from overheating. In another case, the sealing material - such as NASA's shuttle cases are covered under the insulation plates.

However, both security methods have their own drawbacks and requires a thorough total body wrap, otherwise an accident may occur. Therefore, scientists looking for other ways of dealing with the problem. One of them - instead of the usual surface insulation materials used in spacecraft "surrounds" a powerful magnetic field, not letting į hot plasma to touch the device housing surface. The theoretical model of security researchers have already created and planned to carry out a real experiment. This will be used for ongoing life-saving module "Volare", attached to the launcher, which will be launched from the Russian submarine.
The researchers intend to use inductive coil, which is in the superconductive state, The coil is located and is mounted on the front of the spacecraft. Coil will create a strong protective magnetic field. The necessary control scheme and power supplies required to create bthis field will be placed inside the module. Flown to the space launcher "Volna", launched from a submarine. "Volna" will have to fly ballistic trajectories, and descending machine pointing to the atmosphere at speeds of Mach 21 (almost 25 000 km / h) and then falls Kamchatka region.

The obtained results will allow an assessment of this approach is the real possibility of future spacecraft protection.

Edited by nwalien, 14 December 2009 - 05:28 PM.

Live Long And Prosper!
Gyvenk Ilgai Ir Turtingai!
Живи Долго И Богато!Reply to this topic  


0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users